Årsmøtet 2011: Ny leiar i historielaget

23. mars 2011 var det årsmøte i Rauma historielag. I overkant av 20 medlemmer møtte. Ny leiar i historielaget er Eirik Hoem. Han etterfølgjer Per Arne Skomsø som no går ut av styret.
2011 blir eit aktivt år for historielaget med ei rekke arrangment i tillegg til årboka som kjem før jul. Rauma historielag har hatt stor medlemsvekst det siste året, og har som mål å auke medlemsmassen med omtrent 30% i løpet av 2011.
Etter årsmøtet holdt arkeolog Kristoffer Dahle eit foredrag om fangtsfolket i Romsdal i eldre tider.
Protokoll frå møtet ligg under menypunktet «Dokumentarkiv»

23. mars 2011 var det årsmøte i Rauma historielag.

Ny leiar i historielaget er Eirik Hoem. Han etterfølgjer Per Arne Skomsø som no går ut av styret.

2011 blir eit aktivt år for historielaget med ei rekke arrangment i tillegg til årboka som kjem før jul. Rauma historielag har hatt stor medlemsvekst det siste året, og har som mål å auke medlemsmassen med omtrent 30% i løpet av 2011.

Etter årsmøtet holdt arkeolog Kristoffer Dahle eit foredrag om fangtsfolket i Romsdal i eldre tider.

Protokoll frå møtet ligg under menypunktet «Dokumentarkiv»