Årsmøte 2010

Det kalles inn til årsmøte onsdag 17. mars 2010 kl. 20.00 på Rauma Rådhus.

I forkant av årsmøtet, kl. 19.00 blir det et drøftingsmøte med kultursjef Harald Krøvel vedr. to saker:

1. Busetnadssoge for Rauma
2. Kulturminnedagen 2010.

Sakliste til årsmøtet:

1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Arbeidsprogram og budsjett for 2010
4. Fastsettting av årskontingent
5. Valg:

a. Leiar – for eitt år
b. To styremedlemmer – for to år
c. Tre varamedlemmer til styret – for eitt år
d. Revisor – for eitt år e. Skriftstyre på fem medlemmer
f. Valgkomite på tre medlemmer – for eitt år

Årsmelding, rekneskap, arbeidsprogram og budsjett blir lagt fram på møtet.

Velkomne !

Styret v. styreleiar Per Arne Skomsø