Årsmelding for 2008 og 2009

 

Rauma historielag vart stifta seinhausten 2007. Vedtektene vart vedtekne 20.02.2008, og laget vart registrert i Brønnøysundregisteret.

 

Det første styret hadde desse medlemmene:

Styreleiar:  Per Arne Skomsø

Styremedlemmer:  Målfrid Gjerstad, Tørris Haugan, Arvid H. Moe, Edmund Søvik

Skriftstyre:  Torgeir Næss, Einar Klungnes, Asmund Kylling, John Aasen