Årbok for Rauma 2008

Vi har sett ned ein redaksjon som skal syte for at den første årboka kjem ut.

I redaksjonen sit:

Einar Klungnes
Asmund Kylling
Edel Rydjord
Torgeir Næss
Magne Heen

Årboka er sendt til trykkeriet, og vil finnast å få kjøpt okt./nov 2008