Siste styremøte før sommerferien

  1. juni ble siste styremøtet før sommerferien avviklet. Av saker som var oppe kan nevnes:
  • Det planlegges et fellesarrangement med kulturminnemarkering og lansering av årboka søndag 12. november på Rauma kulturhus.
  • Prosjekt bygdebok: Mange frivillige som «transskriberer» kirkebøker, disse vil etter hvert bli en del av grunnlaget for en eventuell bygdebok.
  • Verving av flere medlemmer er et satsingsområde, måter å gjøre dette på ble diskutert.
  • Økonomisk status: Økonomien i laget har bedret seg, takket være flere medlemmer og at vi har fått innvilget momsfritak på trykkingen av årboka.

Styret ønsker medlemmer og andre en god sommer!