Nytt år – nye muligheter

Vi håper at både medlemmer og andre har hatt ei fin jule- og nyttårsfeiring. Men nå er tiden inne til å komme i gang med planlegging av aktiviteter i 2017.

Styret har berammet første styremøte til torsdag 26. januar. På sakskartet står bl.a.:
Evaluering av arbeidsprogrammet for 2016, planlegging av årsmøte 2017 som avvikles medio mars, innhenting av tilbud på trykking av Årbok for Rauma 2017, framdrift i bygdebokprosjektet.