Årets første styremøte

Torsdag 25. januar er styret i historielaget samlet til det første møtet i 2018, og mange saker står på agendaen, bl.a.:

  • Planlegging av årsmøte
  • Rauma historielag fyller 10 år – hvordan markeres dette
  • Revidering av arbeidsprogrammet 2016-2019
  • Prosjekt bosettingshistorie
  • Årbok for Rauma 2018