Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie er en paraplyorganisasjon for historie- og sogelag i Norge

www.landslaget.org

Her følger et informasjonsbrev fra Landslaget for lokalhistories sekretariat.

Tidsskriftet Heimen: Fra nyttår kommer Heimen til å bli lagt ut i såkalt åpen tilgang gjennom nettportalen Idunn. Det betyr at Heimen kan leses fritt av alle interesserte i en digital versjon. Landslaget kommer derfor ikke til å sende Heimen i en trykket utgave som før. Innholdet i tidsskriftet blir søkbart og du kan lese det som PDF eller direkte på nettsidene. I tillegg kan du registrere deg for å få varsel når neste utgave kommer ut. Fra sekretariatet kommer vi også til å sende ut en påminnelse når ny utgave av Heimen legges ut. Til nå har flere tidsskrifter blitt publisert åpent, for eksempel Norsk Museumstidsskrift. I lenken nedenfor kan du se hvordan det ser ut digitalt. https://www.idunn.no/norsk_museumstidsskrift I lenken nedenfor kan du lese mer om åpen tilgang. https://www.universitetsforlaget.no/Tidsskrift/Open-access Heimen er det eneste profesjonelle tidsskriftet for lokalhistorie i Norge, og Landslaget håper den åpne tilgangen vil være med på å spre det flotte tidsskriftet vårt ut til en stor lesekrets.

I tillegg har vi fått inn to saker som vi videreformidler: DER INGEN SKULLE TRU AT NOKON KUNNE BU «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»-redaksjonen arbeider med å finna kandidatar til framtidige program og lurer på om medlemslaga i Landslaget for lokalhistorie kan hjelpa oss. Me er på leit etter ressurssterke kvinner, menn, unge, gamle og familiar som bur veglaust, iallfall deler av året (der finst for eksempel fleire døme på personar som har veg om sommaren, men som om vinteren må bruka ski eller snøskuter, fordi vegen ikkje blir brøytt). Dei me er på utkikk etter, har sjølv valt å bli buande på denne plassen. Me takksame for innspel på personar i heile landet – ved kysten eller i innlandet, i nord eller sør, aust eller vest. Ta gjerne kontakt med programansvarleg Arve Uglum, telefon: 97055224, e-post: arve.uglum@nrk.no eller researcher Noralv Pedersen, telefon: 99712639, e-post: noralv.pedersen@nrk.no.

MINNEINNSAMLING I REGI AV NORSK ETNOLOGISK GRANSKNING (NEG) NEG er et kulturhistorisk arkiv ved Norsk Folkemuseum som har spesialisert seg på å samle beretninger om tema fra dagliglivets historie. Arbeidet har foregått ved utsending av spørrelister til et fast nettverk av frivillige meddelere. Metoden kan beskrives som masseintervju ved brevveksling. Folk som har ønsket å motta spørsmål fra arkivet har regelmessig fortalt om de forskjellige utvalgte tema. I 2016 ble nettsiden minner.no lansert som ny innsamlingsportal for muntlig historie og personlige minner. Vi håper at du ønsker å delta med dine historier og erfaringer!   Det første innsamlingsprosjektet handler om lek: Hvordan lekte du da du vokste opp? Den beste måten å finne ut mer om dette på, er naturligvis å delta i undersøkelsen og bidra med din egen historie til denne felles minnebanken.  Du velger selv om du vil publisere den offentlig eller om du vil skrive bare for forskning. Mer informasjon finner du på minner.no. Har du spørsmål ta kontakt med oss på neg@norskfolkemuseum.no