Bli medlem

Som medlem får du årlig fritt tilsendt «Årbok for Rauma». Medlemskapet koster kr 300 pr kalenderår. Årboka blir utgitt i november.

Du kan også være familiemedlem. Familiemedlemskap kan tegnes av personer i en husstand som har et ordinært medlem. Familiemedlemskap gir ikke rett på årbok og koster kr 100 pr kalenderår. 

Melde deg inn?
Send oss disse opplysningene på e-post til post@raumahistorielag.no

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer \ sted
  • Fødselsdato (dd.mm.åååå)
  • E-post
  • Mobiltelefonnr
  • Type medlemskap: Ordinært- eller familiemedlemskap

Her finner du et innmeldingsskjema som kan sendes inn til e-postadressen overfor.

Skjema-innmelding-i-Rauma-historielag

 

Legg igjen en kommentar