Hederspris til Britt Iren Pedersen Neergård

Vi gratulerer!

Britt Iren Pedersen Neergård ble på Slekt og Datas landsmøte på Lillehammer i september 2020 tildelt organisasjonens hederspris. Vi sakser begrunnelsen fra Slekt og Datas hjemmeside:

Britt Iren Neergård har vært medlem i Slekt og Data i 18 år. Hun har hele tiden, jevnt og trutt, møtt frem på medlemsmøtene i Molde. Hun har vært med i tilrettelegging av medlemsmøter, samt vært foredragsholder mange ganger. I tillegg har hun vært med å arrangere mange kurs med diverse tema. Hun har også fartstid som vara i to år i styret i Slekt og Data sentralt. Mange kjenner henne fra utallige tillitsmannskonferanser og flere landsmøter. Hun har vært styremedlem i et år og kasserer i 11 år i Slekt og Data Møre og Romsdal fra 2008 og fram til og med 2019. I tillegg har hun i mange år vært ansvarlig for nettsidene våre og gjort en enorm jobb med disse.

Rauma historielag har også gjennom en årrekke nytt godt av Britt Irens kompetanse og arbeidsinnsats. Hun har vært styremedlem og fra og med 2010 har hun vært medlem i historielagets skriftnemnd. Det er skriftnemnda som er redaksjon for Årbok for Rauma, og Britt Iren er en sentral person i dette arbeidet. Hun har skrevet flere artikler, er koordinator mot trykkeri, har kontakt med forfattere og har korrekturlest sider opp og sider ned.

Rauma historielag stiller seg i rekken av gratulanter og takker for innsatsen i vår organisasjon.

Britt Iren vokste opp på Åndalsnes, og er i dag bosatt i Molde.

Årboka på veg

I dette øyeblikket sitter en gjeng ivrige tillitsvalgte i historielaget og pakker Årbok for Rauma 2020. Bøkene skal leveres til medlemmer i nærmiljøet, noen skal sendes pr post, og en god del skal leveres til bokhandel og nærbutikker for salg.

Styret hadde planlagt lansering av årboka søndag 15. november på Grand Hotel, Åndalsnes. Men pga corona-situasjonen er det dessverre vedtatt å avlyse arrangementet.
Gled deg til ei innholdsrik og interessant bok med artikler fra mange steder i kommunen.

Og: boka er ei ypperlig julegave!