Månedlige arkiver: februar 2016

Skredulykka på Kabben i 1816

23. februar 2016 var det 200 år siden skredulykka på Kabben i Brøstdalen hvor Ole Amundsen Fladmark (Kabbin), hans hustru Kri, deres datter Karoline, og 7 andre personer på gården omkom.

Ei arbeidsgruppe, oppnevnt av Rauma historielag i 2011, 2011 - Brøstdalen august 001 2011 - Brøstdalen august 018fikk som mandat å jobbe for å få reist et minnesmerke over de omkomne. Arbeidsgruppa har disse medlemmene: Per Bersås, Pål Stavheim, Asmund Kylling, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik. Det har vært et både arbeidssomt, interessant og givende arbeid gjennom disse årene. Det hele startet med en «befaring» på Kabben i 2011 hvor vi lette etter tufter etter gården til Kabbin. Planen var også at stein til minnesmerket burde komme fra området, noe vi dessverre ikke lyktes med. Kabben seter ligger som kjent i et verneområde, og Nasjonalparkstyret for Reinheimen måtte derfor godkjenne planene før vi kunne sette i gang.

Som mange sikkert er kjent med, er det gjennom tidene skrevet «side opp og ned» om Ole Amundsen Flatmark og hans livsverk og skjebne. Ikke alt har kanskje vært like godt dokumentert. Tidligere konservator ved Romsdalsmuseet, Bjørn Austigard, er nå i full gang med et nytt bokverk om Kabbin som vil inneholde nye og spennende opplysninger om denne sagnomsuste mannen. Boka blir til salgs ved avdukingsarrangementet på Kabben.

Prosjektet nærmer seg nå fullførelse, og søndag 7. august 2016 planlegges et arrangement på Kabben der minnesmerket skal avdukes. Selve «avdukingen» skal gjøres av en kjent person som har slektsrøttene sine fra Brøstdalen. Mer informasjon om programmet for dagen vil bli annonsert. Følg derfor med både i lokalaviser og på Rauma historielag sine hjemmesider og Facebokside.

 

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

Gravplata på Kors gamle kirkegård. Plata ble lagt over grava til de som ble gravlagt her etter skredulykka. Plata ble restaurert og satt opp ved kirkemuren i 2010.

 

Årsmøte 2016

Årsmøtet i Rauma historielag avholdes torsdag 17. mars på Åndalsnes. Nærmere beskjed om tidspunkt og sted blir annonsert senere. Årsmøtesakene legges ut på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å legge fram saker for årsmøtet sender disse til styret på e-post: post@raumahistorielag.no innen 1. mars 2016.

 

Styremøte 25. februar 2016

Torsdag 25. februar avvikles styremøte i Rauma historielag. På agendaen står m.a. en sak som har stått på historielaget sitt arbeidsprogram i mange år, nemlig at laget skal “være pådriver for arbeidet med bosettingshistorie og bygdebøker i Rauma”. Konferer bl.a. uttalelsen fra årsmøtet i 2015: Uttalelse vedtatt på Årsmøtet til Rauma historielag 11. mars 2015. Styret ønsker nå å intensivere arbeidet med denne saken, og den vil også bli tema på årsmøtet i mars.