Årsmøte 2015

Årsmøte 2015 i Rauma historielag ble avviklet 11. mars på Rauma v.g. skole. Rundt 25 medlemmer møtte.

I forkant av årsmøtet fikk vi et interessant innblikk i hvordan det var å bo og leve på Åndalsnes i løpet av krigsårene 1940-1945. 95 år «unge» Lydia Mork, født og oppvokst på Åndalsnes, ble intervjuet av lokalhistoriker Torgeir Næss. Lydia fikk forsamlingen i sin hule hånd med en engasjert og sprudlende fortellerstil. Hun var 21 år i 1940 da krigen kom til Norge. Lydia fortalte bl.a. om rasjoneringskort, «krisemat», «B-såpe» og hennes fars konfeksjonsfabrikk som ble bombet.
Som takk for at hun ville dele sine minner med flere fikk Lydia en blomsterbukett og en årbok.

Lydia Mork og Torgeir Næss

Lydia Mork og Torgeir Næss

Etter en kaffepause ble selve årsmøtet avviklet. Det nye styret for 2015 består av:

Leder:                                            Arne Steffen Lillehagen
Styremedlem:                             Guri Asak Nilsen
Styremedlem:                             Arne Jarle Skiri
Styremedlem:                             Tørris Haugan
Styremedlem:                             Ågot Alnes Orvik

Varamedlemmer:                       Per Bersås, Guri Næss Krohn, Randi Bakke Hoem

Skriftnemnd:
Torgeir Næss, Britt Iren P. Neergård, John Aasen, Brit Landmark, Hans Petter Gjerdset, Kristoffer Dahle, Halvard Skiri

Protokoll og uttalelse fra årsmøtet 2015 finner du her

 

 

Årsmøte i Rauma historielag

Årsmøtet i Rauma historielag holdes onsdag 11. mars 2015 kl 1900 på Rauma v.g. skole. Årsmøtepapirene finner du her:

Rauma historielag årsmøteinnkalling 2015
Sak 3 – Årsmelding 2014
Sak 4 – Revidert regnskap
Sak 5 – Arbeidsprogram 2015
Sak 6 – Budsjett 2015
Sak 7 – Årskontingent 2016
Sak 8 a – Vedtektsendringer
 Sak 8 b – Uttalelse fra årsmøte i Rauma historielag vedr bygdebøker og bosettingshistorie i Rauma

Sak 9 – Valg blir lagt fram på årsmøtet