Månedlige arkiver: desember 2014

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015 i Rauma historielag blir holdt onsdag 11. mars kl 1900 på Rauma v.g. skole, Åndalsnes.

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet sendes: post@raumahistorielag.no innen 01. februar 2015.