Minnesmerke over «Kabbin»

På Rauma historielag sitt årsmøte i 2011 ble det vedtatt en ambisiøs aktivitetsplan. En av sakene på planen er at historielaget vil jobbe for å få reist et minnesmerke over Ole Amundsen Fladmark (Kabbin) og familie på Kabben i Brøstdalen. 10 personer omkom i et snøras der inne den 23. februar i 1816.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å planlegge og forberede reisning av et minnesmerke. Arbeidsgruppa består av: Per Bersås, Asmund Kylling, Pål Stavheim, Bjørn Austigard og Ågot Alnes Orvik.

Gruppa har hatt flere møter og også befaringer på Kabben, og går inn for at minnesmerket skal stå klart til 200 års markeringen for ulykken i 2016. I mars i år ble det sendt en formell søknad til Rauma kommune om godkjenning av prosjektet. Arbeidsgruppa håper på en positiv behandling av søknaden.

Rauma historielag har fått den gledelige meldingen at søknaden er innvilget. Arbeidsgruppa planlegger et møte i oktober for å jobbe med videre framdrift av prosjektet.

Været før og nå

Været vil alltid være et samtaleemne og det store spørsmålet er jo klimaforandringer. Nå er vi kommet til 5 mai, men det går fortsatt smått fremover med våren.

Min mor fortalte at 1 juledag 1932 hoppet hun tau da familien skulle gå til oldefaren på julemiddag. Hun hadde fått hoppetau i julepresang og det var stas.

En slektning fortalte at våren 1933 begynte de våronna tidligere enn noen gang. Jeg har også blitt fortalt at snøbreen Joengbreen ved Trollveggen var helt borte sommeren 1933, det har ikke skjedd siden. Vinteren 1932/33 var med andre ord snøfattig. Det må også ha vært en mild vinter og en varm sommer.

Bildet av Joengbreen er tatt i begynnelsen av mars 2006 av A. Orvik

Noen flere som har kommentarer eller historier om været før og nå?

«Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større»

det gjenreiste åndalsnesI artikkelen «Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større» som stod på trykk i Aftenposten 11.07.1958 kan vi lese følgende:

«Åndalsnes befolkning oppgis å være 2400. Men de som kommer hit i disse sommerdager kan lett få det inntrykk at byen teller dobbelt så mange innbyggere. Dette skyldes for en stor del den sentrale stilling stedet har, ja, Åndalsnes er faktisk ved å bli det store knutepunkt på det nordlige Vestland.»

Senere i artikkelen kan vi lese: «I dag har stedet omkring 200 hotellsenger» (I dag er det i realiteten faktisk færre hotellsenger på Åndalsnes.)

Her er artikkelen i pdf-versjon, Det er etterkrigshistorie fra Åndalsnes i kortversjon.