Foredrag: Rauma – sentral i kristningsprosessens historie i Norge

nordeideForsker Sæbjørg Walaker Nordeide, Senter for Middelalderstudier Universitetet i Bergen, skal i mai 2011 gjøre utgravinger i Rauma kommune.

Tirsdag 10. mai kl 19.30 på Rauma Folkebibliotek  holder Nordeide foredraget «Rauma – sentral i kristningsprosessens historie i Norge».

Kristningen har vært et sentralt tema for forskningen ved Senter for Middelalderstudier, Universitetet i Bergen.

Forskningen har vist at Romsdal generelt, og Rauma spesielt, er sentral for studier av kristningsprosessen i Norge. Rauma har usedvanlig mange og varierte kulturminner fra yngre jernalder, faktisk flest i hele Vitenskapsmuseets distrikt. Dessuten finnes det interessante stedsnavn som Kors og Horgheim.

kristning1Like utenfor kommunegrensen, på Veøy, finnes de eldste, kristne gravene som er påvist hittil i Norge, og på Villa i Tresfjord er en annen alderdommelig, kristen gravplass. I mai vil Sæbjørg Walaker Nordeide foreta mindre utgravninger i noen kulturminner i dette området som kan gi oss mer informasjon om dette. Utgravingene i Rauma skal skje på Horgheimseidet og i Bjørmosen på Åndalsnes.

I foredraget 10. mai på Rauma Folkebibliotek vil Nordeide fortelle mer om forskningsresultatene og utgravningene.

 

Inngang:

50 kr for medlemmer av Rauma historielag. 100 kr for ikke-medlemmer.
Gratis inngang ved nytegning av medlemskap i historielag. (Medlemskap: 200 kr)

Det vil bli salg av Rauma historielag sine årbøker for 2008, 2009 og 2010.

 

Velkommen!

Styret i Rauma historelag – 2011

Styret i Rauma historielag i 2011

 

Leiar
Eirik Hoem
eirik.hoem@gmail.com
tlf 402 03 402

 

Nestleiar
Ågot Alnes Orvik
aeorvik@online.no

 

Styremedlem
Britt Iren Pedersen Nergård
brineerg@online.no

 

Kasserar

Tørris Haugan
torris@haugan.no

 

Styremedlem
Edmund Søvik
edmund.sovik@gmail.com

 

Vara – styret:

  1. Arvid Moe – arvidhm@online.no
  2. Guri Næss Krohn – guri.krohn@gmail.com
  3. Ståle Gyldenås – agylden@online.no

 

Revisor:

  • Sverre Gjerstad

 

Valkomite

  • Dag Søvik
  • Svanhild Dahle
  • Erling Hagen

 

Årsmøtet 2011: Ny leiar i historielaget

23. mars 2011 var det årsmøte i Rauma historielag. I overkant av 20 medlemmer møtte. Ny leiar i historielaget er Eirik Hoem. Han etterfølgjer Per Arne Skomsø som no går ut av styret.
2011 blir eit aktivt år for historielaget med ei rekke arrangment i tillegg til årboka som kjem før jul. Rauma historielag har hatt stor medlemsvekst det siste året, og har som mål å auke medlemsmassen med omtrent 30% i løpet av 2011.
Etter årsmøtet holdt arkeolog Kristoffer Dahle eit foredrag om fangtsfolket i Romsdal i eldre tider.
Protokoll frå møtet ligg under menypunktet «Dokumentarkiv»

23. mars 2011 var det årsmøte i Rauma historielag.

Ny leiar i historielaget er Eirik Hoem. Han etterfølgjer Per Arne Skomsø som no går ut av styret.

2011 blir eit aktivt år for historielaget med ei rekke arrangment i tillegg til årboka som kjem før jul. Rauma historielag har hatt stor medlemsvekst det siste året, og har som mål å auke medlemsmassen med omtrent 30% i løpet av 2011.

Etter årsmøtet holdt arkeolog Kristoffer Dahle eit foredrag om fangtsfolket i Romsdal i eldre tider.

Protokoll frå møtet ligg under menypunktet «Dokumentarkiv»