Bli medlem

Årskontingenten for 2010 i Rauma historielag er kr. 200,-  Medlemmer får Årbok for 2010 levert i postkassa.

Send e-post til Ågot Alnes Orvik – aeorvik@online.no om du vil bli medlem.

Du vil etter innmelding få tilsendt innbetalingsgiro i posten.

Årbok for Rauma 2008

Vi har sett ned ein redaksjon som skal syte for at den første årboka kjem ut.

I redaksjonen sit:

Einar Klungnes
Asmund Kylling
Edel Rydjord
Torgeir Næss
Magne Heen

Årboka er sendt til trykkeriet, og vil finnast å få kjøpt okt./nov 2008

Styret i Rauma historelag – 2008-2009

Styret er eit interimstyre som skal sitte fram til det første ordinære årsmøtet våren 2009.

Styret i Rauma historielag:

  • Per Arne Skomsø, leiar, paskomso@online.no
  • Arvid Håkon Moe, nestleiar
  • Edmund Søvik, skrivar
  • Målfrid Gjerstad
  • Tørris Haugan