«Historisk» ettermiddag i Rauma kulturhus

Rundt 85 publikummere fikk gleden av å oppleve en søndag ettermiddag spekket med informasjon om organisasjon Todt, om planene for gjenreising av Åndalsnes, minner fra skoletid på 1950-tallet, og om den ferske årboka. Kjetil Andersen, Helga og Jon Tvinnereim og Torgeir Næss skal alle ha hjertelig takk for gode presentasjoner. Og ikke minst må vi takke duoen Morstøl og Brevik for flott sang og musikk.

(Alle foto: Ottar Rydjord)

Kulturhus 1

 

????????????????????????????????????

Kulturhus 4????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

Stort kulturarrangement i Rauma kulturhus søndag 19. november 2017

Søndag 19. november kl. 1400  bør alle som er interessert i lokalhistorie og kulturminner kjenne sin besøkelsestid. Da inviterer Rauma historielag til en kulturminnedag med tema: Kulturminnevern i samfunnets tjeneste. 

Årbok for Rauma 2017 skal lanseres og presenteres av lokalhistoriker Torgeir Næss. Boka er den 10. i rekken av årbøker, og vi er frimodige til å si at dette er ei både interessant og flott bok.

Årbok for Rauma 2017Årbok for Rauma 2017 - 2

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg står tre spennende foredrag og innlegg på programmet:

Byggmester for Hitler. Organisasjon Todt i Norge med særlig vekt på virksomheten i Møre og Romsdal v/førstekonservator Kjetil G. Andersen, Teknisk museum

Hovudprinsipp i professor Sverre Pedersens gjenreisingsplan for Åndalsnes 1940-45 v/professor emerita Helga Stave Tvinnereim

Minner fra elevtida ved Åndalsnes Realskole på 1950-tallet v/tidl. rektor ved Høgskolen i Volda, Jon Tvinnereim

Og ikke minst, duoen Harald Morstøl og Jan Erik Brevik vil krydre dagen med sang og musikk.

Salg av kaffe og kaker

Inngangspenger kr 100, rabatt for medlemmer i historielaget. 

Alle er hjertelig velkommen!

Pressemelding kulturminnearrangement i Rauma

 

Årbok for Rauma 2017

Arbeidet med produksjon av Årbok for Rauma 2017 nærmer seg nå sluttførelse. Dette er den tiende boka i rekken, altså ei jubileumsbok! Årets bok har artikler og historier fra mange deler av kommunen, og mangfoldet i stoffet er stort. I løpet av uke 45 vil boka være tilgjengelig både for medlemmer og andre. Noe å se fram til!

Siste styremøte før sommerferien

  1. juni ble siste styremøtet før sommerferien avviklet. Av saker som var oppe kan nevnes:
  • Det planlegges et fellesarrangement med kulturminnemarkering og lansering av årboka søndag 12. november på Rauma kulturhus.
  • Prosjekt bygdebok: Mange frivillige som «transskriberer» kirkebøker, disse vil etter hvert bli en del av grunnlaget for en eventuell bygdebok.
  • Verving av flere medlemmer er et satsingsområde, måter å gjøre dette på ble diskutert.
  • Økonomisk status: Økonomien i laget har bedret seg, takket være flere medlemmer og at vi har fått innvilget momsfritak på trykkingen av årboka.

Styret ønsker medlemmer og andre en god sommer!

Årsmøte 2017

Arnfinn Hovde

Årsmøtet ble avviklet tirsdag 21. mars kl 1900 på Rauma v.g. skole, og rundt 40 personer møtte opp for å overvære «begivenheten». Leder Arne Steffen Lillehagen ønsket alle velkommen, og overlot så ordet til lektor Arnfinn Hovde som var engasjert for å kåsere og fortelle om Romsdalsspråket i endring de siste generasjoner. Hovde tok forsamlingen med på en spennende reise i dialektbruk med spesielt fokus på Rauma kommune, og kom med mange eksempler på lokale variasjoner innen kommunen.

Etter kaffepausen ble det ordinære årsmøtet avviklet. Siste sak var valg av leder,to styremedlemmer, varamedlemmer til styret og  medlemmer i skriftnemnda.

Styret består nå av:
Leder: Arne Steffen Lillehagen
Styremedlemmer: Rolf Herman Bjerkeli, Tørris Haugan, Arne Skiri, Ågot Alnes Orvik
Varamedlemmer: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Sigurd Nora, Leif Malones

Skriftnemnd:
Torgeir Næss, Brit Landmark, John Aasen, Britt Iren P. Neergård, Hans Petter Gjerdset, Kristoffer Dahle, Halvard Skiri


Protokoll årsmøte 2017
Innkalling til årsmøte i Rauma historielag
Årsmelding 2016
Arbeidsprogram 2017-2019
Vedr pkt 10 i arbeidsprogrammet 2017-2019 – Realskolebygget
Regnskap
Budsjett Rauma historielag
Kontingent 2018
Valg

 

 

 

 

Nytt år – nye muligheter

Vi håper at både medlemmer og andre har hatt ei fin jule- og nyttårsfeiring. Men nå er tiden inne til å komme i gang med planlegging av aktiviteter i 2017.

Styret har berammet første styremøte til torsdag 26. januar. På sakskartet står bl.a.:
Evaluering av arbeidsprogrammet for 2016, planlegging av årsmøte 2017 som avvikles medio mars, innhenting av tilbud på trykking av Årbok for Rauma 2017, framdrift i bygdebokprosjektet.

Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie er en paraplyorganisasjon for historie- og sogelag i Norge

www.landslaget.org

Her følger et informasjonsbrev fra Landslaget for lokalhistories sekretariat.

Tidsskriftet Heimen: Fra nyttår kommer Heimen til å bli lagt ut i såkalt åpen tilgang gjennom nettportalen Idunn. Det betyr at Heimen kan leses fritt av alle interesserte i en digital versjon. Landslaget kommer derfor ikke til å sende Heimen i en trykket utgave som før. Innholdet i tidsskriftet blir søkbart og du kan lese det som PDF eller direkte på nettsidene. I tillegg kan du registrere deg for å få varsel når neste utgave kommer ut. Fra sekretariatet kommer vi også til å sende ut en påminnelse når ny utgave av Heimen legges ut. Til nå har flere tidsskrifter blitt publisert åpent, for eksempel Norsk Museumstidsskrift. I lenken nedenfor kan du se hvordan det ser ut digitalt. https://www.idunn.no/norsk_museumstidsskrift I lenken nedenfor kan du lese mer om åpen tilgang. https://www.universitetsforlaget.no/Tidsskrift/Open-access Heimen er det eneste profesjonelle tidsskriftet for lokalhistorie i Norge, og Landslaget håper den åpne tilgangen vil være med på å spre det flotte tidsskriftet vårt ut til en stor lesekrets.

I tillegg har vi fått inn to saker som vi videreformidler: DER INGEN SKULLE TRU AT NOKON KUNNE BU «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»-redaksjonen arbeider med å finna kandidatar til framtidige program og lurer på om medlemslaga i Landslaget for lokalhistorie kan hjelpa oss. Me er på leit etter ressurssterke kvinner, menn, unge, gamle og familiar som bur veglaust, iallfall deler av året (der finst for eksempel fleire døme på personar som har veg om sommaren, men som om vinteren må bruka ski eller snøskuter, fordi vegen ikkje blir brøytt). Dei me er på utkikk etter, har sjølv valt å bli buande på denne plassen. Me takksame for innspel på personar i heile landet – ved kysten eller i innlandet, i nord eller sør, aust eller vest. Ta gjerne kontakt med programansvarleg Arve Uglum, telefon: 97055224, e-post: arve.uglum@nrk.no eller researcher Noralv Pedersen, telefon: 99712639, e-post: noralv.pedersen@nrk.no.

MINNEINNSAMLING I REGI AV NORSK ETNOLOGISK GRANSKNING (NEG) NEG er et kulturhistorisk arkiv ved Norsk Folkemuseum som har spesialisert seg på å samle beretninger om tema fra dagliglivets historie. Arbeidet har foregått ved utsending av spørrelister til et fast nettverk av frivillige meddelere. Metoden kan beskrives som masseintervju ved brevveksling. Folk som har ønsket å motta spørsmål fra arkivet har regelmessig fortalt om de forskjellige utvalgte tema. I 2016 ble nettsiden minner.no lansert som ny innsamlingsportal for muntlig historie og personlige minner. Vi håper at du ønsker å delta med dine historier og erfaringer!   Det første innsamlingsprosjektet handler om lek: Hvordan lekte du da du vokste opp? Den beste måten å finne ut mer om dette på, er naturligvis å delta i undersøkelsen og bidra med din egen historie til denne felles minnebanken.  Du velger selv om du vil publisere den offentlig eller om du vil skrive bare for forskning. Mer informasjon finner du på minner.no. Har du spørsmål ta kontakt med oss på neg@norskfolkemuseum.no

Julegavetips

Er du i beit for ideer til julegaver?  Rauma historielag har i 2016 gitt ut to flotte bøker: «Boka om Kabbin» og Årbok for Rauma 2016. Vi er sikker på at de som får disse under årets juletre vil sette stor pris på gavene.

«Boka om Kabbin» er til salgs hos Romsdal Libris på Åndalsnes, Ark Storgata i Molde, samt på butikker på Bjorli, Lesjaskog og Lesjaverk.

Årbok for Rauma 2016 er til salgs på Romsdal Libris på Åndalsnes, Ark Storgata i Molde og i lokalbutikker i Rauma.

Bøkene kan også bestilles hos Rauma historielag på post@raumahistorielag.no.

arbok-2016-forsideboka-om-kabbin

 

Presentasjon av Årbok for Rauma 2016

For tredje år på rad var Hotel Aak rammen rundt presentasjonen av årets bok. Rundt 50 personer hadde tatt turen denne søndag ettermiddagen. Torgeir Næss fra skriftnemnda i historielaget loset publikum gjennom boka og intervjuet også flere av skribentene. I tillegg bidro medlemmer fra Rauma spelemannslag til å skape en god stemning med sine musikalske innslag.