Kategoriarkiv: Ukategorisert

Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet

Denne resolusjonen om realskolebygget ble vedtatt på årsmøtet i historielaget 20. mars i år. Resolusjonen ble i etterkant sendt til Rådmannen og ordføreren i Rauma kommune.

Har du meldt deg inn som medlem i Rauma historielag? Hvis ikke, kan du gjøre det her:
http://www.raumahistorielag.no/medlem/

————————————————————————————————————–

Rauma kommune
v/rådmann Oddbjørn Vassli
Vollan 8, 6300 Åndalsnes

Åndalsnes, 20. mars 2014

RESOLUSJON FRA RAUMA HISTORIELAG SITT ÅRSMØTE 20. MARS 2014

«Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet»

Årsmøtet er kjent med at det skal utredes bygging av utleieboliger for flyktninger på
realskoletomta på Åndalsnes. Dersom planene blir realisert, innebærer dette riving av
realskolebygget.

Realskolebygget er opprinnelig en brakke oppført av tyskerne under 2. verdenskrig. Bygget
var tenkt som et vaskeri, men ble i stedet brukt som overnattingssted og kantine under krigen.
Bakgrunnen var en stor gjennomstrømning av tyske soldater og folk fra «Organisasjon Todt»
som hadde behov for et overnattingssted. Etter krigen ble bygget brukt til realskole på
Åndalsnes. Realskolebygget er en svært viktig del av krigs- og etterkrigshistorien på
Åndalsnes, og er en av svært få tyskebrakker som i dag står igjen.

Årsmøtet i Rauma historielag krever derfor at bygget under ingen omstendighet må rives.
Årsmøtet ber om at kommunen finner anvendelse som sikrer at bygget består, f.eks til
foreslåtte boliger hvis dette kan forenes med kommunens behov og verneinteressene. Det er
her viktig at det bygningsmessige og særlig det eksteriørmessige uttrykk bevares.

Andre forslag til bruk kan være at bygget brukes som lokaler for lag og foreninger
(«Frivillighetens hus»), oppbevaring av private samlinger, som f.eks. Tor Kristian Jevanord
sine samlinger fra andre verdenskrig.

Med hilsen
for Rauma historielag

Ågot Alnes Orvik
styreleder

Kopi: Rauma kommune v/ordfører Lars Olav Hustad

Været før og nå

Været vil alltid være et samtaleemne og det store spørsmålet er jo klimaforandringer. Nå er vi kommet til 5 mai, men det går fortsatt smått fremover med våren.

Min mor fortalte at 1 juledag 1932 hoppet hun tau da familien skulle gå til oldefaren på julemiddag. Hun hadde fått hoppetau i julepresang og det var stas.

En slektning fortalte at våren 1933 begynte de våronna tidligere enn noen gang. Jeg har også blitt fortalt at snøbreen Joengbreen ved Trollveggen var helt borte sommeren 1933, det har ikke skjedd siden. Vinteren 1932/33 var med andre ord snøfattig. Det må også ha vært en mild vinter og en varm sommer.

Bildet av Joengbreen er tatt i begynnelsen av mars 2006 av A. Orvik

Noen flere som har kommentarer eller historier om været før og nå?

«Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større»

det gjenreiste åndalsnesI artikkelen «Det gjenreiste Åndalsnes er blitt vakkert – og større» som stod på trykk i Aftenposten 11.07.1958 kan vi lese følgende:

«Åndalsnes befolkning oppgis å være 2400. Men de som kommer hit i disse sommerdager kan lett få det inntrykk at byen teller dobbelt så mange innbyggere. Dette skyldes for en stor del den sentrale stilling stedet har, ja, Åndalsnes er faktisk ved å bli det store knutepunkt på det nordlige Vestland.»

Senere i artikkelen kan vi lese: «I dag har stedet omkring 200 hotellsenger» (I dag er det i realiteten faktisk færre hotellsenger på Åndalsnes.)

Her er artikkelen i pdf-versjon, Det er etterkrigshistorie fra Åndalsnes i kortversjon.