Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmøtet er avholdt

P1010914

Torsdag 22. mars 2012 var det årsmøte i Rauma historielag. Eirik Hoem gikk  av som leder og Ståle Gyldenås tok over vervet.

Rauma historielag har lagt bak seg et år med sterk økning i medlemsmassen og har hatt en rekke lokalhistoriske aktiviteter i tillegg til utgivelsen av Årbok for Rauma.

Etter årsmøtet var det pause med kaffe og loddsalg. Deretter holdt Torgeir Næss et både interessant og humoristiskforedrag med tema: Gamle Åndalsnes.

 

Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut når den er klar.

Nye tillitsvalgte i Rauma historielag

22. mars 2012 var det årsmøte i Rauma historielag. De tillitsvalgte er nå som følger:

Styret

Leder – for ett år: Ståle Gyldenås
Styremedlem for to år: Britt Iren Pedersen Neergård
Styremedlem for to år: Ågot Alnes Orvik
Styremedlem for ett år: Edmund Søvik (ikke på valg)
Styremedlem for ett år: Tørris Haugan (ikke på valg)
Varamedlem for ett år: Eirik Hoem
Varamedlem for ett år: Per Bersås
Varamedlem for ett år: Guri Næss Krohn
Revisor for ett år: Sverre Gjerstad
Skriftnemnd for ett år:
Torgeir Næss
Asmund Kylling
John Aasen
Brit Landmark
Britt Iren Pedersen Neergård
Einar Klungnes
Valgkomité: Dag Søvik, Svanhild Dahle og Erling Hagen
 • Leder – for ett år: Ståle Gyldenås
 • Styremedlem for to år: Britt Iren Pedersen Neergård
 • Styremedlem for to år: Ågot Alnes Orvik
 • Styremedlem for ett år: Edmund Søvik (ikke på valg)
 • Styremedlem for ett år: Tørris Haugan (ikke på valg)
 • Varamedlem for ett år: Eirik Hoem
 • Varamedlem for ett år: Per Bersås
 • Varamedlem for ett år: Guri Næss Krohn

 

Revisor for ett år: Sverre Gjerstad

Skriftnemnd for ett år:

 • Torgeir Næss
 • Asmund Kylling
 • John Aasen
 • Brit Landmark
 • Britt Iren Pedersen Neergård
 • Einar Klungnes

Valgkomité:

 • Dag Søvik,
 • Svanhild Dahle
 • Erling Hagen

 

Årsmøte 2012 – og foredrag om gamle Åndalsnes

Årsmøtet i Rauma historielag arrangerest torsdag 22. mars kl 19.00 på Rauma videregående skole.

Her er sakspapirene (pdf)
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Årsmelding for 2011
4. Regnskap for 2011
5. Arbeidsprogram 2012
6. Budsjett for 2012
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av medlemskontingent for 2013
9. Valg:
Leder – for ett år
To styremedlemmer – for 2 år
Tre varamedlemmer til styret – for 1 år
Revisor – for 1 år
Skriftstyre\nemnd – for 1 år
Valgkomite på tre medlemmer – for 1 år
Etter årsmøte blir det et faglig foredrag av Torgeir Næss om Åndalsnes i gamle dager.
Møtet er åpent for alle. Medlemskap kan tegnes på møtet.
Velkommen!

 

Her er sakspapiren til årsmøtet 22. mars 2012 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Årsmelding for 2011
4. Regnskap for 2011
5. Arbeidsprogram 2012
6. Budsjett for 2012
7. Vedtektsendringer
8. Fastsetting av medlemskontingent for 2013
9. Valg:

 • Leder – for ett år
 • To styremedlemmer – for 2 år
 • Tre varamedlemmer til styret – for 1 år
 • Revisor – for 1 år
 • Skriftstyre\nemnd – for 1 år
 • Valgkomite på tre medlemmer – for 1 år

Etter årsmøte blir det et faglig foredrag av Torgeir Næss: «Gamle Åndalsnes før krigen»
Møtet er åpent for alle.

Medlemskap kan tegnes på møtet.

Utlodning. Enkel servering

Velkommen!

 

Årbok for Rauma 2011 i salg

liten_framside

Forrige århundre endret mye i bygdene i Norge, så også i vår kommune. De fleste litt større bygdelag fikk sitt eget meieri, de fikk en landhandler og ofte var der en eller annen som skaffet kapital og hadde nok tiltro til både seg selv og andre til å starte en industriell virksomhet.

Å satse i slike tider krevde mot. Man startet rett nok i det små, men ikke desto mindre var det å ta opp lån i 20- og 30-årene en risikabel affære. De visste godt om de mange som ikke hadde lyktes. Mange av gründerne hadde vært ut i den store verden og de kom tilbake med nyttig erfaring og kunnskap. Noen av dem startet her og bygde møysommelig opp sin virksomhet skritt for skritt.
I årets bok forteller Knut Stenerud om Plasto- fabrikkens suksess, og Ansgar Mjelva og Ragnar Aarø`s virksomhet på Åndalsnes er skildret.

Årbok for Rauma 2011 åpner et nytt kapittel: Historien bak Raumas gründere. Forrige århundre endret mye i bygdene i Norge, også i vår Rauma kommune. De fleste litt større bygdelag fikk sitt eget meieri, de fikk en landhandler og ofte var der en eller annen som skaffet kapital og hadde nok tiltro til både seg selv og andre til å starte en industriell virksomhet.

Å satse i slike tider krevde mot. Man startet rett nok i det små, men ikke desto mindre var det å ta opp lån i 20- og 30-årene en risikabel affære. De visste godt om de mange som ikke hadde lyktes. Mange av gründerne hadde vært ut i den store verden og de kom tilbake med nyttig erfaring og kunnskap. Noen av dem startet her og bygde møysommelig opp sin virksomhet skritt for skritt.

I årets bok forteller Knut Stenerud om Plasto- fabrikkens suksess, og Ansgar Mjelva og Ragnar Aarø`s virksomhet på Åndalsnes er skildret.

Boka er i salg følgende steder:

Romsdal Libris på Åndalsnes, Verma Nærmat, Vågstranda handelslag, Coop Marked Måndalen, Eid Handelslag, Bunnpris Isfjorden, Rødven handelsforening, Molosenteret Åfarnes, Tormod Dahle Mittet, Bokd og Media Molde

Veiledende pris kr 250.

Husk at du ved å tegne medlemskap for 2011 får årboka fritt levert. Medlemskap koster kr 200 pr år.

Oversikt over artiklene

De første sidene

Årbok for Rauma 2011 snart i salg

liten_framside
Nå er årboka i trykken og blir i salg f.o.m ca 26. november 2011. Utsendelse til medlemmene skjer i uke 48.

 

Forrige århundre endret mye i bygdene i Norge, så også i vår kommune. De fleste litt større bygdelag fikk sitt eget meieri, de fikk en landhandler og ofte var der en eller annen som skaffet kapital og hadde nok tiltro til både seg selv og andre til å starte en industriell virksomhet.
Å satse i slike tider krevde mot. Man startet rett nok i det små, men ikke desto mindre var det å ta opp lån i 20- og 30-årene en risikabel affære. De visste godt om de mange som ikke hadde lyktes. Mange av gründerne hadde vært ut i den store verden og de kom tilbake med nyttig erfaring og kunnskap. Noen av dem startet her og bygde møysommelig opp sin virksomhet skritt for skritt.
I årets bok forteller Knut Stenerud om Plasto- fabrikkens suksess, og Ansgar Mjelva og Ragnar Aarø`s virksomhet på Åndalsnes er skildret.

Årets bok åpner et nytt kapittel: Historien bak kommunens gründere. Forrige århundre endret mye i bygdene i Norge, så også i vår kommune. De fleste litt større bygdelag fikk sitt eget meieri, de fikk en landhandler og ofte var der en eller annen som skaffet kapital og hadde nok tiltro til både seg selv og andre til å starte en industriell virksomhet.

Å satse i slike tider krevde mot. Man startet rett nok i det små, men ikke desto mindre var det å ta opp lån i 20- og 30-årene en risikabel affære. De visste godt om de mange som ikke hadde lyktes. Mange av gründerne hadde vært ut i den store verden og de kom tilbake med nyttig erfaring og kunnskap. Noen av dem startet her og bygde møysommelig opp sin virksomhet skritt for skritt.

I årets bok forteller Knut Stenerud om Plasto- fabrikkens suksess, og Ansgar Mjelva og Ragnar Aarø`s virksomhet på Åndalsnes er skildret.

PS. Bokkafé lørdag 26. november kl 13.00 på Rauma folkebibliotek på Åndalsnes. Vi lanserer årboka, og det blir presentert utdrag fra utvalgte artikler.

 

Oversikt over artikler i boka

De første sidene av boka

Kulturminnedagen 2011 i Rauma

HorgheimTema for den nasjonale kulturminnedagen er i år «Skjulte skattar. Spor i landskapet.»

Rauma historielag inviterer til ei vandring i det gamle gravfeltet på Horgheimseidet.

Horgheimseidet har eit stort gravfelt frå jernalderen og det var utgravingar der seinast våren 2011. Arkeolog Kristoffer Dahle orienterer om gravfeltet og funna som er gjort.

Gravfeltet ligg like ved turiststoppeplassen under Trollveggen.

 

 

 

Tidspunkt: Søndag 11. september kl 15.00

Stad: Jernbanestasjonen på Horgheimseidet. (Gamle Romsdalshorn stasjon)

Program:

 

Velkomst

Vandring i gravfeltet. Orientering ved arkeolog Kristoffer Dahle (eventuelt innendørs i dårleg ver)

Ved stasjonen blir det kaffesal og servering av godsaler. Rauma Spelemannslag spelar.

 

GRATIS

Bokkafé: Lansering av Årbok for Rauma 2011

Rauma historielag arrangerer bokkafé lørdag 26. november kl 13.00 på Rauma folkebibliotek på Åndalsnes.
Vi lanserer årets årbok, og det blir presentert utdrag fra årboka.

Det vil også bli solgt eldre årbøker og mulighet til å melde seg inn i historielaget

Årets bok åpner et nytt kapittel: historien bak kommunens gründere. 

Forrige århundre endret mye i bygdene i Norge, så også i vår kommune. De fleste litt større bygdelag fikk sitt eget meieri, de fikk en landhandler og ofte var der en eller annen som skaffet kapital og hadde nok tiltro til både seg selv og andre til å starte en industriell virksomhet.

Å satse i slike tider krevde mot. Man startet rett nok i det små, men ikke desto mindre var det å ta opp lån i 20- og 30-årene en risikabel affære. De visste godt om de mange som ikke hadde lyktes. Mange av gründerne hadde vært ut i den store verden og de kom tilbake med nyttig erfaring og kunnskap. Noen av dem startet her og bygde møysommelig opp sin virksomhet skritt for skritt.

I årets bok forteller Knut Stenerud om Plasto- fabrikkens suksess, og Ansgar Mjelva og Ragnar Aarø`s virksomhet på Åndalsnes er skildret.

http://www.facebook.com/event.php?eid=179383805480826

Ny logo

Logo_Rauma_historielagEtter å ha eksistert som historielag i 3 år var det på tide med ein logo.

Elva Rauma har gitt namn til både Rauma kommune og har hatt stor betydning historisk og kulturelt. Det var naturleg for oss bruke elva som element i logoen vår.

Takk til Odd Blakseth for godt utført arbeid.

 

Foredrag: Rauma – sentral i kristningsprosessens historie i Norge

nordeideForsker Sæbjørg Walaker Nordeide, Senter for Middelalderstudier Universitetet i Bergen, skal i mai 2011 gjøre utgravinger i Rauma kommune.

Tirsdag 10. mai kl 19.30 på Rauma Folkebibliotek  holder Nordeide foredraget «Rauma – sentral i kristningsprosessens historie i Norge».

Kristningen har vært et sentralt tema for forskningen ved Senter for Middelalderstudier, Universitetet i Bergen.

Forskningen har vist at Romsdal generelt, og Rauma spesielt, er sentral for studier av kristningsprosessen i Norge. Rauma har usedvanlig mange og varierte kulturminner fra yngre jernalder, faktisk flest i hele Vitenskapsmuseets distrikt. Dessuten finnes det interessante stedsnavn som Kors og Horgheim.

kristning1Like utenfor kommunegrensen, på Veøy, finnes de eldste, kristne gravene som er påvist hittil i Norge, og på Villa i Tresfjord er en annen alderdommelig, kristen gravplass. I mai vil Sæbjørg Walaker Nordeide foreta mindre utgravninger i noen kulturminner i dette området som kan gi oss mer informasjon om dette. Utgravingene i Rauma skal skje på Horgheimseidet og i Bjørmosen på Åndalsnes.

I foredraget 10. mai på Rauma Folkebibliotek vil Nordeide fortelle mer om forskningsresultatene og utgravningene.

 

Inngang:

50 kr for medlemmer av Rauma historielag. 100 kr for ikke-medlemmer.
Gratis inngang ved nytegning av medlemskap i historielag. (Medlemskap: 200 kr)

Det vil bli salg av Rauma historielag sine årbøker for 2008, 2009 og 2010.

 

Velkommen!

Styret i Rauma historelag – 2011

Styret i Rauma historielag i 2011

 

Leiar
Eirik Hoem
eirik.hoem@gmail.com
tlf 402 03 402

 

Nestleiar
Ågot Alnes Orvik
aeorvik@online.no

 

Styremedlem
Britt Iren Pedersen Nergård
brineerg@online.no

 

Kasserar

Tørris Haugan
torris@haugan.no

 

Styremedlem
Edmund Søvik
edmund.sovik@gmail.com

 

Vara – styret:

 1. Arvid Moe – arvidhm@online.no
 2. Guri Næss Krohn – guri.krohn@gmail.com
 3. Ståle Gyldenås – agylden@online.no

 

Revisor:

 • Sverre Gjerstad

 

Valkomite

 • Dag Søvik
 • Svanhild Dahle
 • Erling Hagen