Årsmøte 2018 i Rauma historielag

Det kunngjøres med dette at årsmøte i Rauma historielag avholdes torsdag 5. april 2018 kl 1800 på Rauma v.g. skole.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret innen 1. mars på: post@raumahistorielag.no.

Innkalling med saksliste og årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden etter hvert som de er klar.

Årsmøtedokumenter

Rauma historielag – Årsmelding 2017